Skip to main content

Huisarts Wouter van Weers over Krachtige basiszorg: Een nieuwe benadering voor samenwerking in aandachtswijken

Krachtige Basiszorg is een baanbrekende aanpak in aandachtswijken die een integrale benadering van zorg en welzijn promoot. Deze benadering stimuleert samenwerking tussen zorgverleners, welzijnswerkers, sociale instanties en inwoners in de wijk  om de zorg te verbeteren. In deze blog delen we de inzichten van Wouter van Weers, een huisarts met 24 jaar ervaring in Amsterdam Noord.

Wouter van Weers is werkzaam in de achterstandswijk De Banne en Buiksloot en is  eindverantwoordelijke van een gezondheidscentrum en huisartsopleider. Hij benadrukt het belang van samenwerking binnen Krachtige basiszorg en de evolutie naar een netwerkorganisatie. Dit alles om de toegankelijkheid  van de basiszorg in onze wijk overeind te kunnen houden.

Een essentieel aspect van deze aanpak is de aanstelling van een praktijkondersteuner (POH), ook wel bekend als POH generalistisch of sociaal domein. Deze professional, voor de helft van de tijd toegewijd aan samenwerking in de wijk, fungeert als bruggenbouwer tussen verschillende zorg- en welzijnsinstanties.

Volgens Wouter verrijkt deze benadering het werk van huisartsen, maakt hen bewust van bredere sociale en financiële aspecten die de gezondheid van patiënten beïnvloeden. Door de samenwerking in de wijk te intensiveren, ontstaat er meer ruimte voor gepersonaliseerde zorg, wat resulteert in een groter gevoel van controle en gezondheid voor de patiënten.

Maar de voordelen beperken zich niet tot individuele patiënten. De hele wijk profiteert van verbeterd werkplezier en efficiëntere zorgprocessen. Door open communicatie en directe beschikbaarheid van zorgverleners ontstaat er een hechter netwerk van ondersteuning, wat leidt tot een verhoogde effectiviteit in de zorgverlening.

Wat dit initiatief nog krachtiger maakt, is de integratie van bredere gezondheidsconcepten, zoals positieve gezondheid en acceptance commitment therapy. Deze aanpakken worden gezien als essentiële vaardigheden voor moderne huisartsen die streven naar holistische en patiëntgerichte zorg.

Kortom, Wouter benadrukt het belang van samenwerking, niet alleen tussen zorgverleners, maar ook tussen verschillende disciplines binnen de zorg. Het illustreert hoe een netwerkorganisatie in combinatie met een holistische aanpak  als Krachtige Basiszorg kan bijdragen aan een gezondere en veerkrachtigere samenleving, waarin de behoeften van patiënten centraal staan en waarin zorgverleners worden ondersteund in hun streven naar hoogwaardige zorg.