Skip to main content

december 2022

Landelijk kader voor het aandeel huisartsenzorg Krachtige basiszorg ontwikkelen, contracteren en bekostigen

Meer tijd voor patiënten met gestapelde problematiek dankzij ‘Krachtige basiszorg’.

Krachtige basiszorg is in 2014 - 2016 door het eerstelijns samenwerkingsverband Overvecht Gezond en de Buurtteamorganisatie Sociaal ontwikkeld en geïmplementeerd in de wijk Overvecht in Utrecht.

Krachtige basiszorg is een integrale wijkaanpak die op de werkvloer is ontwikkeld. Het is een nieuwe en andere manier van kijken, leren, doen en organiseren door álle professionals in de zorg, ondersteuning en preventie in de wijk. Krachtige basiszorg is gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en met problematiek in meerdere leefdomeinen.

Praktisch instrument voor communicatie en integrale inventarisatie in het medische en sociale domein.

Integrale risicosignalering in het HIS

Integrale risicosignalering in het HIS