Skip to main content

Inzichten in Krachtige Basiszorg

door leden van de Krachtige Basiszorg-community

@vincentdeblok @jeanetteverhoeven @carolinehaan @Ilsevannoppen @FAM (achterstandsfonds Utrecht) @zuilenondiep @buurtteam

Linkin Pin Josha bouwde buurtsuper.nu

Wie is Josha?

Josha is praktijkhoudend manager van huisartsenpraktijk Puite en gedragswetenschapper bij de Huisartsenopleiding Amsterdam UMC. Daarnaast is ze ook nog eens een Linkin Pin van Krachtige Basiszorg. Linkin Pins zijn de ambassadeurs van Krachtige basiszorg in de regio waarin zij werkzaam zijn. 

Josha beleeft plezier in de samenwerking,  het enthousiasmeren van anderen en het ‘anders’ doen. Ze vertelt: “Het besef heerst dat we elkaar nodig hebben om zorg in onze wijken leuk, haalbaar, en hoopvol te houden heerst sterk. Buurtsuper.nu is daar de uiting van.’

Wat is buurtsuper.nu
Buurtsuper.nu is gemaakt rondom de domeinen van Krachtige Basiszorg. @ZOED doet namelijk haar best om alle samenwerkingspartners rondom de praktijk ook mee te nemen in scholing Krachtige Basiszorg. Zo spreken ze dezelfde taal én hebben ze korte lijntjes met elkaar. 

Meer weten? Stuur Josha een berichtje op LinkedIn!

 


Basiszorg krachtig maken, is geen kwestie van een handleiding volgen!

Basiszorg krachtig maken, is geen kwestie van een handleiding volgen! 

Hoe leg je aan een praktijk uit die graag met krachtige basiszorg wil werken waar je begint en hoe je dat doet? Er is namelijk geen standaard handleiding die je kunt volgen. Als linking pin van Krachtige basiszorg, wil ik het gedachtengoed graag verder brengen. Op de vraag ‘wat moet je kennen en kunnen om te werken in een achterstandswijk?’ vond ik niet een eenvoudig antwoord. Want met alleen een cursusje of een nascholing, ben je er nog niet. 

Gelukkig ontwikkelden we het afgelopen jaar in Utrecht de leergang Werken in een Achterstandswijk. De leergang bestaat uit een e-learning en twee praktijkdagen waarin je je opgedane kennis uit de e-learning over het werken in een achterstandswijk leert toepassen.

De leergang ademt de principes van Krachtige basiszorg uit en is daarom een dijk van een basis voor praktijken en organisaties die aan de start van Krachtige basiszorg staan. In de e-learning leren deelnemers aan de hand van ervaringsverhalen van professionals, casussen en cijfers uit de achterstandswijk meer over de werkwijze Krachtige basiszorg en over de onderwerpen samenwerken, zelfzorg, bewoners en het ontstaan van de achterstandswijk. 

De e-learning is nu ook beschikbaar voor wijken buiten Utrecht. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Ernst-Jan Wind.


Zoek de samenwerking met Cesartherapie op!

Uit de 4D-gesprekken die huisarts Nanja voerde, kwam naar voren dat het veel mensen niet lukt om te ontspannen.

Doordat hun lichaam niet “uit” kan door bijvoorbeeld chronische stress zijn ze altijd moe. Daardoor lukt het ze weer niet om te bewegen of te werken. Cesartherapeuten helpen je bij het bewust worden van je lijf en het verkennen van je grenzen. De cesartherapeuten met wie Nanja samenwerkt, lukt het om veel van deze patiënten letterlijk weer in beweging te krijgen. Nanja en de therapeuten lopen bij elkaar binnen om (uiteraard in overleg met de betreffende persoon) informatie uit te wisselen en samen een plan te maken.


Zet een miniteam in de wijk op!

Eén van de huisartsenpraktijken die werkt met Krachtige Basiszorg zette een miniteam in de wijk op.

Als de huisarts signalen opvangt dat er wat loos is - bijvoorbeeld agressieve ouders of alcoholmisbruik - dan neemt hij contact op met het miniteam 'Kwetsbare kinderen Gezinnen'.  Zo'n miniteam resulteert onder andere  in  een snellere inzet van Veilig Thuis en een POH die ouders begeleidt. Op dit moment werkt het miniteam 'Kwetsbare kinderen Gezinnen' in deze wijk met zo'n 65 gezinnen!


Gebruik het stappenplan SOLK

Huisarts Nanja deelde op de community haar grootste uitdaging als huisarts in een achterstandswijk: het helpen van patiënten met SOLK.

Ze schreef hoe ze door Krachtige Basiszorg deze patiënten met klachten zonder lichamelijke oorzaak wél gerust kan stellen. In de toolkit van Krachtige Basiszorg zit een SOLK-stappenplan. Je vindt hier het stappenplan.


Ga eens lunchen met het buurtteam!

Huisarts Rebecca Houtman: ‘’Buurtteammedewerkers komen geregeld lunchen in onze praktijk.

Onze Praktijkondersteuner-GGZ schuift aan bij het casusoverleg van het buurtteam. Doordat we elkaar kennen, weten we elkaar snel te vinden. Bijvoorbeeld in een gesprek waarin we de situatie samen met de cliënt bespreken.’’