Skip to main content
Slide 1
samen maken we het verschil
een integrale aanpak die werkt
kijken, leren en samenwerken

nieuws

Huisarts Wouter van Weers over Krachtige basiszorg: Een nieuwe benadering voor samenwerking in aandachtswijken

14 juni 2024

Stel je eens voor...

Niet meer gissen, want de klachten van kwetsbare mensen zijn verklaarbaar. Als je ‘s ochtends op de praktijk aankomt, staat je collega’s enthousiast klaar. Er heerst geen stress in je team, anders dan gezonde werkdruk. Je patiënten zijn meer tevreden met hun gezondheid, hebben er meer regie over en verwijzingen vinden veel minder plaats… Met Krachtige Basiszorg is dit dichterbij dan je denkt!

Basiszorg in achterstandswijken

Basiszorg bieden, ziet er anders uit in achterstandswijken. Daarom werken zorg- en welzijnsprofessionals in achterstandswijken anders: ze gebruiken andere tools en er wordt bijvoorbeeld extra geïnvesteerd in het assistententeam. Ook wordt er meer samengewerkt in de wijk, waardoor meer inzicht in complexe problematiek ontstaat.

Praat mee op de community Krachtige basiszorg

klik hier

Hieronder vind je de top 4 nieuwste inzichten Krachtige Basiszorg, door leden van de Krachtige Basiszorg-community

1.

Linkin Pin Josha bouwde buurtsuper.nu


Josha is praktijkhoudend manager van huisartsenpraktijk Puite en gedragswetenschapper bij de Huisartsenopleiding Amsterdam UMC.

Daarnaast is ze ook nog eens een Linkin Pin van Krachtige Basiszorg. Linkin Pins zijn de ambassadeurs van Krachtige basiszorg in de regio waarin zij werkzaam zijn. 

Josha beleeft plezier in de samenwerking,  het enthousiasmeren van anderen en het ‘anders’ doen. Ze vertelt: “Het besef heerst dat we elkaar nodig hebben om zorg in onze wijken leuk, haalbaar, en hoopvol te houden heerst sterk. Buurtsuper.nu is daar de uiting van.’

2.


Basiszorg krachtig maken

Basiszorg krachtig maken, is geen kwestie van een handleiding volgen! 

Hoe leg je aan een praktijk uit die graag met krachtige basiszorg wil werken waar je begint en hoe je dat doet? Er is namelijk geen standaard handleiding die je kunt volgen. Als linking pin van Krachtige basiszorg, wil ik het gedachtengoed graag verder brengen. Op de vraag ‘wat moet je kennen en kunnen om te werken in een achterstandswijk?’ vond ik niet een eenvoudig antwoord. Want met alleen een cursusje of een nascholing, ben je er nog niet. 

3.

Samenwerken met Cesartherapie

Uit de 4D-gesprekken die huisarts Nanja voerde, kwam naar voren dat het veel mensen niet lukt om te ontspannen.

Doordat hun lichaam niet “uit” kan door bijvoorbeeld chronische stress zijn ze altijd moe. Daardoor lukt het ze weer niet om te bewegen of te werken. Cesartherapeuten helpen je bij het bewust worden van je lijf en het verkennen van je grenzen. De cesartherapeuten met wie Nanja samenwerkt, lukt het om veel van deze patiënten letterlijk weer in beweging te krijgen. Nanja en de therapeuten lopen bij elkaar binnen om (uiteraard in overleg met de betreffende persoon) informatie uit te wisselen en samen een plan te maken. 

4.

Zet een miniteam in de wijk op!

Eén van de huisartsenpraktijken die werkt met Krachtige Basiszorg zette een miniteam in de wijk op.

Als de huisarts signalen opvangt dat er wat loos is - bijvoorbeeld agressieve ouders of alcoholmisbruik - dan neemt hij contact op met het miniteam 'Kwetsbare kinderen Gezinnen'.  Zo'n miniteam resulteert onder andere  in  een snellere inzet van Veilig Thuis en een POH die ouders begeleidt. Op dit moment werkt het miniteam 'Kwetsbare kinderen Gezinnen' in deze wijk met zo'n 65 gezinnen!

Krachtige Basiszorg is nodig

We zien dat mensen met een kwetsbare maatschappelijke positie steeds meer op achterstand komen te staan. De kansen op een gezond leven zijn in Nederland niet gelijk verdeeld: waar je geboren wordt, waar je woont, welke opleiding je hebt genoten en hoeveel je verdient, maakt uit voor je gezondheid. En deze gezondheidsverschillen worden alleen maar groter, omdat problematiek zich opstapelt in een achterstandswijk en er onder professionals verwarring ontstaat over wie de regie voert. Huisartsenpraktijken in achterstandswijken kampen met grote uitdagingen. Ze kunnen door personeelstekorten, vergrijzing en sociaal-economische achterstand niet de kwaliteit van zorg leveren waar de bewoners recht op hebben. En dat terwijl iedereen in Nederland recht heeft op gelijke (basis)zorg. Krachtige Basiszorg betekent een andere verdeling van het zorgbudget met als resultaat dat de patiënt meer inzicht en eigen regie heeft, huisartsenpraktijken meer werkplezier ervaren en dat de kwaliteit van zorg verbetert wat het totaalsysteem winst oplevert vanwege minder verwijzingen naar ziekenhuiszorg en GGZ. 

Referenties

"Ik overweeg regelmatig om de inspectie te bellen, want huisartsen kunnen niet meer voldoende zorgen voor de bewoners van achterstandswijken. Zeker nu mensen zo hard worden getroffen door de Covid-pandemie."

Frans van Eck (directeur/bestuurder Gezondheidscentrum)

"De werkdruk was enorm hoog. Het was onmogelijk om ons werk nog te doen. Daarom zijn we anders gaan werken."

Wouter Bisseling (huisarts)

"De vraag is: wat hebben we lokale en regionale partijen nodig om de maatschappelijke oorzaken en hardnekkige gezondheidsachterstanden aan te kunnen pakken?"

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS)

"Het unieke van Krachtige basiszog vind ik dat je bij elkaar in de keuken kan kijken. Door het onderling vertrouwen denk je makkelijker buiten de kaders om een patiënt te helpen. Het buurtteam signaleert, de POH heeft psychische expertise. Dit is een echte meerwaarde voor elkaar."

Erik te Biesebeke (praktijkondersteuner GGZ)

  Bibliotheek

  juni 2021

  Krachtige basiszorg maakt het verschil

  1 juli 2021

  Meer tijd voor patiënten met gestapelde problematiek dankzij ‘Krachtige basiszorg’.

  Meer relevante publicaties vind je in de bibliotheek van Krachtige basiszorg