Skip to main content

Netwerk Krachtige basiszorg

Krachtige basiszorg bestaat uit een netwerk van professionals die werken volgens de inzichten en principes van Krachtige basiszorg. In dit netwerk zitten ook een aantal linking pins: de ambassadeurs van Krachtige basiszorg in de regio waarin zij werkzaam zijn. Naast professionals, maakt het bestuurlijk team ook deel uit van het netwerk Krachtige basiszorg.

In onderstaande afbeelding zie je welke professionals werken met Krachtige basiszorg, wie de linking pins van Krachtige basiszorg zijn en wie deelnemen aan het bestuurlijk team.

Op de landkaart vind je foto’s van linking pins, het bestuurlijk team en het landelijk team. Je kunt contact met hen opnemen voor vragen over de toepassing van Krachtige basiszorg.

Klik op de foto's hieronder voor contact