Skip to main content

Een ideale dagindeling voor de huisartsenpraktijk. Bestaat die eigenlijk wel?

Een ideale dagindeling voor de huisartsenpraktijk. Bestaat die eigenlijk wel? Tijdens het webinar Krachtige basiszorg op 25 november dachten ruim twintig medewerkers uit verschillende huisartsenpraktijken in Nederland na over hoe zij het aanbod zo kunnen indelen dat zij de beste zorg kunnen verlenen op een manier die haalbaar is voor henzelf én hun collega’s. 

Het webinar werd afgetrapt met het duiden van het probleem: wat is de grootste uitdaging rondom je dagindeling? Antwoorden varieerden van ongeduldige patiënten tot beschikbaarheid van collega’s en telefoon-drukte. Alle uitdagingen van de deelnemers zijn samengevat in onderstaande word-cloud. 

4

Daarna pitchten huisartsen Nanja Danhof en Jack Baaij over hun zoektocht naar de ideale dagindeling. Met inspiratie op zak gingen de deelnemers aan het webinar in twee groepen uiteen om ervaringen en inzichten te delen. En daar kwamen heel mooie ideeën uit, zoals het apart inplannen van de urineonderzoeken, het opzetten van een regiefunctie en gebruik maken van bepaalde techniek als sms-jes bij afspraken en e-consulten. Kijk maar eens naar de onderstaande word-cloud voor meer inzichten!

3

Heb jij een vraag of een inzicht over de ideale dagindeling? Praat mee op de community!